Portfolio

กลุ่มผลิตภัณฑ์และสินค้าของเรา

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นผู้นำในด้านบริการบะหมี่ ที่ได้มาตรฐาน บริการฉับไว ก้าวไกลทั่วเอเชีย

อร่อยทุกที่มีทุกซอย.

สำนักงานใหญ่ของเรา

Twitter, Inc.
ที่อยู่ 7/7 ม.8 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
ฟกซ์. 02-904-5634
P: โทร. 02-904-5223-7

Newsletter